fbpx

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmed on andmed, mida Rendiauto OÜ kogub teenuse osutamiseks, lepingu sõlmimiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks või muudel allpool toodud eesmärkidel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Rendiauto OÜ teenuste toimimiseks, ilma isikuandmeid edastamata ei ole Rendiauto OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik.   Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta teie andmeid kaotsimineku, muutmise, varguse või juurdepääsu eest kolmandate isikute ees. Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel. Eelpool toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel. Ettevõtte volitatud esindaja teenuse tellijana on juriidilise isiku esindaja.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Vajame andmeid: •autorendi pakkumise koostamiseks; •autorendi broneeringu kinnitamiseks; •teie päringutele vastamiseks ning teile vajaliku informatsiooni edastamiseks; •rendilepingu sõlmimiseks, et saaksite sõidukit kasutada vastavalt rendilepingule; •teenuse osutamiseks; •parima klienditoe pakkumiseks; •arve esitamiseks; •et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks;  • et tagada oma vara kaitse (GPSil baseeruvad valveseadmed rendiautodel). Palun pange tähele, et meie eesmärgiks ei ole teie asukohta ja liikumisteekonda jälgida (kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks), vaid vajadusel eeldatava rendiauto tagastusaja määramiseks või õigeks ajaks tagastamata jäetud või varastatud rendiauto üles leidmiseks. Samuti, et rendiautosi kasutatakse hea peremehelikult ja vastavalt liiklus eeskirjadele.
Teie rendiperioodil kogume andmeid selle kohta, kus ja millal sõiduki rentisite, kus ja millal sõiduki tagastasite, teie kindlustuseelistuste, läbisõidu, õnnetusjuhtumite ajaloo ja muu sõiduki ning selle teiepoolse kasutamisega seonduva kohta. Need andmed on vajalikud selleks, et pakkuda teile teie poolt rendilepingu alusel tellitud teenuseid või viia ellu meie õigustatud ärihuve (näiteks, et jälgida meie sõidukipargi kasutust).
Lisaks ülaltoodud eesmärkidele kasutame selliseid andmeid meie klientide paremaks mõistmiseks ja
teile sobivate pakkumiste tegemiseks. Samuti kogume andmeid kiiruse ületamise, parkimise või teemaksude maksmata jätmise eest määratud trahvide või muude liiklustrahvide kohta, mida rendiperioodil maksma peate, või teie muude liiklusrikkumiste kohta rendiperioodil, kui õiguskaitseasutus meile sellised andmed esitab. Kasutame selliseid andmeid vastava trahvi või rikkumise käsitlemiseks teie ja meie vahelise sõiduki rendilepingu tingimuste kohaselt.
Kui Rendiauto esinduses või parklas on üleval vastav märgistus, on seal ka videovalve- ja turvasüsteem ning kaamerad, mis filmivad meie sõidukeid meie territooriumilt lahkumas ja sellele sisenemas. Videovalve ning -kaamerate kasutamise eesmärgiks on kaitsta meie vara ning tagada meie klientide ja töötajate turvalisus ja ohutus.

Isikuandmete jagamine

Teenusepakkujad

Et täita oma kohustusi teie ees, jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks IT ettevõte, GPSil baseeruvat autoparkide haldamisteenust pakkuv ettevõte, audiitorbüroo. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks võime õiguskaitseorganite, riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste nõudmisel neile edastada teie isikuandmed. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et kaitsta oma seaduslikke õigusi.

Parkimisteenuse osutajad ja parkimise korraldajad

Kui Rentnik saab rentimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Rendifirmat rendiperioodi lõppedes informeerima. Kui Rentnik liiklus- ja parkimistrahve ei tasu, võib Rendifirma Rentniku andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele trahvide sissenõudmiseks Rentnikult.

Andmete säilitamine

Rendiauto OÜ säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on mõistlikult vajalik või seadusega nõutud. Rendiautode GPSil baseeruvate valveseadmete salvestisi ei säilitata üle 1 kalendriaasta, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

Autorent - Rendiauto logo

Asukoht

Vääna 3, Tallinn

Autorent - Rendiauto logo

Telefon

56 227 699

Autorent - Rendiauto logo

E-Post

info @ rendiauto.ee

Lahtioleku aeg

E-R 8:30-18

L ja P vastavalt broneeringutele

Muul ajal  vastavalt kokkuleppele

 

Rendiauto OÜ

Reg 16171229